×

By Samir Travel

KONYA

KONYA
Türkiye’nin yüzölçümü olarak en büyük şehridir Konya. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ile özdeşleşen Konya tarihi bakımından da oldukça önemlidir. Tarihi mekânları dışında Ekonomik olarak da Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden olan Konya, doğal zenginlikleriyle de Türkiye turizmi için oldukça büyük önem taşır. Sınırları içerisinde bulundurduğu Çatalhöyük, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesidir. Unesco'nun Dünya Kültür Mirasları Listesine, Kapadokya, Nemrut Dağı, Truva Antik Kenti, Letoon Antik Kenti, Hattuşaş Antik Kenti, Pamukkale, Bergama Antik Kenti ve Cumalıkızık Köyü gibi alınan Çatalhöyük, Konya'nın Tarihi için de bir ilham kaynağıdır. Bu Tarihi Şehir Anadolu Selçuklularına ve Karamanoğullarına başkentlik yapmıştır. Binlerce yıllık tarihi, doğal güzellikleri ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan bu efsane şehir, Konya’nın sembolleri içinde yer alan Mevlana Müzesi (Kubbe-i Hadrâ) Konya'nın en çok ziyaret edilen mekânlarından biridir.

KONYA GEZİLECEK YERLER
MEVLANA MÜZESİ
Günümüzde müze olarak ziyaretçilerini ağırlayan ve döneminde Mevlana Dergâhı olarak kullanılan müze, Selçuklu Döneminde Saray'a ait bir bahçe olarak kullanılmaktaydı. Sultan Alâeddin Keykubat tarafından Mevlana'nın babası Sultanü'l Ulema Bahaeddin Veled'e armağan edilmiştir. Bahaeddin Veled (Sultan’ül Ulema) vefat edince buraya defnedilmiştir. Bahaeddin Veled (Sultan’ül Ulema)'in 1231 yılında ölümünden sonra sevenleri onun adına türbe yaptırmak istemişlerdir fakat Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî  "Gök Kubbeden daha iyi türbe mi olur ?'' diyerek sevenlerinin taleplerini reddetmiştir. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin ölümünün ardından (17 Aralık 1273) oğlu Sultan Veled, Mevlana’nın sevenlerini kırmayıp isteklerine onay vermiştir. "Kubbe-i Hadra"  yani Yeşil Türbe olarak bilinen Konya'nın en bilinen Tarihi eseri, Mimar Tebrizli Bedreddin'e yaptırılmıştır. Bu tarihi mekânda o günden beri inşaat faaliyetleri hiç bitmemiş, 19.yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir. "Konya Asar-ı Atıka Müzesi" adı altında müze olarak hizmete girmiştir. 1954 yılından sonra müzeni adı "Mevlana Müzesi'' olarak değiştirilmiştir. Konya'nın Tarihine ait bu eşsiz eser İslam inancı için de oldukça önemlidir. Dünya'nın her yerinden binlerce kişinin akın ettiği bu tarihi mekân, Konya gezilecek yerler listesinin yanı sıra Türkiye'nin en önemli turistik yerlerinin de en başlarında bulunmaktadır. Konya seyahatinizde kesinlikle görmeden dönmeyeceğiniz muhteşem bir Tarihi Mekân.
ŞEMSİ-İ TEBRİZİ CAMİİ VE TÜRBESİ
Kimin tarafından yapıldığı bilinmese de 13. yüzyıldan günümüze kalan ve Mevlana'nın can dostu Şemsi-i Tebrizi'ye ithaf edilen mekân, Şems Parkında bulunmaktadır. Konya'da görülecek yerler arasındadır.  
KARATAY MÜZESİ
Sultan II. İzzeddin Keykavus döneminde 649 Hicri (1251 Miladi) yılında yaptırılmış olduğu bilinmektedir. 1955 yılında "Çini Eserler Müzesi" olarak ziyarete açılan bu eser Anadolu Selçuklu Dönemine ışık tutmaktadır. Konya'da ziyaret edilecek yerler arasına alabileceğiniz bir tarihi mekandır Karatay Müzesi.
MEZAR ANITLARI MÜZESİ (SIRÇALI MEDRESE)
1242 yılında Bedreddin Muslih tarafından yaptırılan Sırçalı Medresesi, 1960 yılında Mezar Anıtları Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Konya'nın tarihi yerleri listenize alabileceğiniz bu eser Konya gezinize renk katacaktır. 
AKŞEHİR ARKEOLOG MÜZESİ
Hitit, Frig, Lidya, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserlerin sergilendiği bu müze, Konya gezisi için iyi bir seçenek. 
ATATÜRK MÜZESİ
Günümüzde Atatürk Müzesi olarak kullanılan bu eser İstiklal Savaşı yıllarında Garp Cephesi Komutanlığına karargâh olarak hizmet vermiştir. Konya'nın tarihi mekânlarına güzel bir örnek teşkil edecektir.
ARKEOLOJİ MÜZESİ
Müzede Neolitik, Eski Tunç, Orta Tunç (Asur ticaret kolonileri), Demir (Frig, Urartu,), Klasik, Helenistlik, Roma ve Bizans dönemlerine ait haitleri ve eserleri bulabilirsiniz. 
ETNOGRAFYA MÜZESİ
Konya ve civarına ait etnografik eserlerin sergilendiği bu müzede Konya bölgesine ait halı-kilimler de teşhir edilmektedir. Konya ziyaretiniz için ilginç bir deneyim olabilir.
ATATÜRK MÜZESİ
Konyalılar tarafından Atatürk'e bağışlanan bu tarihi mekanda  Atatürk'ün kullandığı elbise ve eşyaları ile Konya'nın kurtuluş savaşındaki yerini anlatan belge, fotoğraf ve gazete küpürleri teşhir edilmektedir.
EREĞLİ MÜZESİ
Etnografik ve Arkeolojik eserlerin birlikte teşhir edildiği bir müzedir. Türk İslam Eserleri, Etnografya, Hitit, Frig, Yunan, Roma ve Bizans zamanlarına eserleri bulabilirsiniz. Bunun dışında Konya Müzeleri içinde Taş ve Ahşap Eserler Müzesi ve Konya evi örneği olarak kabul edilen Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesini de ziyaret edebilirsiniz.
KONYA’NIN TARİHİ CAMİİLERİ
Birçok müslüman devlete ev sahipliği yapmış olan Konya'da özellikle Anadolu Selçuklu Devletine ait birçok tarihi camii bulunmaktadır. Bunlardan ziyaret edebileceğiniz: İplikçi Camii, Alaeddin Camii, Sahip Ata Camii ve Külliyesi, Sadrettin Konevi  Camii ve Türbesi, ilk aklımıza gelenlerdendir.
KONYA HANLAR VE HAMAMLARI
Konya tarihi mekânları listenize koyabileceğiniz ve yine özellikle Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ait: Horozlu Han, Zazadin Hanı, Obruk Han, Kızılviran Hanı, Sultan Hamamı, Orta Hamam, Meran Hamamı, Mahkeme Hamamı, Meydan Hamamı da görülebilecek tarihi mekanlardandır.
KONYA’NIN ÖREN YERLERİ
İvriz Kaya Anıtı:  Tuvana Krallığının büyük hükümdarlarından Varpalavas tarafından yaptırılan ve Türkiye'nin en önemli kültür varlıklarından İvriz Kaya Kabartması, Tuvana Krallığı'ndan miras kalmıştır. M.Ö. 800'lü yıllardan kalma kabartmalar bulunmaktadır. 
SİLLE ( SİYATA ) : Hristiyanlık döneminde önemli bir merkez olan Sille, Konya'ya 8 km mesafededir. Dünyada kurulan ilk manastırlardan olan Hagios ( Ak Manastır ), Khariton (St.Chariton)  keşişler tarafından kayadan oyularak yapılmıştır. 
ÇATALHÖYÜK : Konya'nın Çumra İlçesine 10 km mesafede bulunmaktadır. Farklı yükseklikte iki tepe düzü olan bir tepe şeklinde olduğundan, çatal sıfatı almıştır. Çatalhöyük 1958 yılında J.Mellart tarafından keşfedilmiş olup 1961-1963 ve 1965 yıllarında kazısı yapılmıştır. Bu kazı çalışmaları neticesinde bölgenin tarihinin M.Ö. 5500 yıllarına kadar uzandığı anlaşılmıştır. İnsanlık tarihine ışık tutan bu Çatalhöyük: İlk Yerleşime, ilk ev mimarisi ve ilk kutsal yapılara ait özgün buluntuları ile oldukça önem arz etmektedir. Anadolu Tarihinin en önemli yerleşim merkezlerinden olan Çatalhöyük, mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir.
SİLLE AYA – ELENA MÜZESİ : Konya'nın Selçuklu ilçesine 7 km. mesafede bulunmaktadır. M.S. 327 yılında Bizans İmparatoru Constantin'in annesi Helena, Hac için Kudüs'e giderken Konya'ya uğramış ve buranın temellerini attırmıştır. Hz.Meryem, Hz.İsa ve havarilere ait resimler bulunan müze görülmeye değer.
EFLATUNPINAR HİTİT ANITI : Konya'nın Beyşehir İlçesi içinde bulunan bu Tarihi Anıt bir su kaynağıdır. Konya'nın tarihi yerleri listenize eklemenizi öneririz.
KİLSTRA ANTİK KENTİ :Konya'ya 34 km. mesafede bulunan bu Antik Kentin yerleşimi M.Ö. III yüzyıla dayanmaktadır. Tarihi Kral yolu (Vig Seboste) üzerinde yer alan Kilistra Antik Kentinin M.S. 7. yüzyılda Kapodokya peri bacaları benzeri kayaların oyulması ile oluşturulmuştur. Yapılan kazı çalışmaları sonucu Bizans Dönemine ait kaya oyuğu iki ev ortaya çıkartılmıştır. Yapılan kazıların ve çalışmanın ardından Kilstra Antik Kenti'nin Ürgüp, Göreme gibi turistik bir yer olması planlanmaktadır.
KARAHÖYÜK : Konya'ya 15 km. mesafede bulunan Harmancık mahallesindedir. Karahöyük’te yapılan kazılar sonucu M.Ö. 3000 - M.Ö. 2000 (Asur ticaret kolonileri devri) de iskan edildiği anlaşılmıştır. Anadolunun ve  Konya tarihinin M.Ö. 3000 ve 2000 yıllarına ışık tuttuğu anlaşılmaktadır. Anadolu Tarihinin en önemli şehir harabeleri arasındadır. Karahöyük kazılarında  birçok eser bulunmuş olup bu eserler Konya Arkeoloji Müzesi'nde gösterilmektedir. 
BOLAT ÖRENLERİ :Adı Astra olarak literatüre geçmiş olan antik kentin, Roma, Bizans ve Helenistik devirlerinde iskân gördüğü, yüzey buluntularından anlaşılmaktadır. Konya Müze Müdürlüğü'nce temizlik ve kurtarma çalışmaları yapılmıştır. Astra Antik Kentinde önemli sayılabilecek kalıntılar; nekropol alanı, bouleterion, kilise bulunmaktadır.
NEKROPOL ALANI :M.S. 3.yy. dönemine ait mezar steli ve lahit parçaları bulunmaktadır. Stellerde, insan figürü, boğa başları, asma dalı, üzüm salkımları ve medusa başları işlenmiştir.
KUDUDABAD SARAYI : 1236 yılında Selçuklu Hükümdarı I. Alâeddin Keykubat tarafından yaptırılan saray Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yazlık saray olarak kullanılmaktaydı. Beyşehir Gölü'nün güneybatı kıyısında bulunmaktadır.
Ayrıca Konya Gezilebilecek yerler notlarınıza alacağınız Balatini mağarası, Suluin Mağarası, Susuz Mağarası, Tınaztepe Mağarası, Büyük Düden Mağarası, Pınarbaşı Mağarası da Konya'nın doğal güzelliklerini yansıtmaktadır.

KONYA’DA NE YENİR
Şehrin tarihi ve kültürel öneminin yanı sıra zengin Konya mutfağında ise belli başlı şu lezzetler yer almaktadır:
Etli ekmek
Bamya çorbası
Arabaşı çorbası
Tirit kebabı
Sacarası
Çebiç
Topalak
Su böreği
Fırın kebabı
Su böreği
Fırın kebabı

0 282 654 19 95

Destek ve Rezevasyon Hattı

0 541 324 54 00

Whatsapp Hattımız